Fire grunde til at forældre vælger Friskolen Asgaard frem for folkeskolen

  1. Kortere skoledage
  2. Ingen nationale test - vi går ind for evaluering med mening
  3. Lav klassekvotient
  4. Undervisning i dansk, matematik og engelsk fra 0. klasse af læreruddannet personale

Friskolen Asgaard er beliggende i Skibbild-Nøvling

– et stærk og initiativrigt lille samfund midt imellem Herning og Vildbjerg.

Nærhed og tryghed er fundamentet for barnets udvikling såvel fagligt som menneskeligt, derfor prioriterer vi at være en lille skole med tætte relationer mellem både børn og voksne. Et sted hvor natur, musik og bevægelse er bærende elementer i dagligdagen, og hvor der skabes tid og rum for udvikling af kreativitet, personlighed og venskaber.

Skolen ønsker at give hvert enkelt barn samt forældre og medarbejdere en oplevelse af at være en betydningsfuld del af et stærkt fællesskab.

 Vi har i skoleåret 2016-2017 indskrevet 32 elever i 0.-3. klasse, og der bliver hvert år udvidet med endnu en klasse. Der vil således i skoleåret 2017-2018 være 0.-4. klasse på skolen.

Et sted med plads til at lege og lære og tid til at leve og være.

Vi tilbyder bl.a.:

- Et højt fagligt niveau

- Årlig lejrtur for alle børn

- Stort teater/musik-projekt hvert år

- Udeskole

- Fri adgang til udfoldelse i gymnastiksal i både skole og SFO

- Kortere skoledage

- Få lærere i indskolingen

- Holddelt dansk og matematik

- Tilbud om sund skolemad

- Mulighed for soloundervisning i musik efter skoletid

 

Lejrtur 2017