Bestyrelsen for friskolen Asgaard indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 5. november 2018 kl. 19.30 på Friskolen Asgaard.
Dagsorden
1. I henhold til skolens vedtægter skal en ny skoleleder godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller Connie Haarup (nuværende klasselærer i 0.-1. klasse) til skoleleder pr. 1/11-2018. Indstillingen sker med opbakning fra personalet.
2. Valg af suppleant i skolekredsen, da den nuværende suppleant (Anne Jensen) er indtrådt i bestyrelsen, men tager ud at rejse i en længere periode fra 13. januar 2019.