Musik skaber glæde, motivation og sammenhold og styrker samtidig indlæringsevnen.

Musikken er en vigtig del af skolens hverdag og får en særlig fremtrædende rolle ved fællessamlinger og i emneuger.

Ved fællessamlinger synges nye og ældre sange, og der åbnes mulighed for små musikalske optrin og sammenspilsnumre fra musikundervisningen.

En gang om måneden er der åben morgensang, hvor alle interesserede fra byen og omegnen inviteres indenfor. 

Ved en årlig skolekoncert deltager alle elever i musikalske indslag.

Vi samarbejder med den lokale musikskole om blandt andet klaverundervisning.