Faglige mål.

Friskolen Asgaard følger Undervisningsministeriets ”Fælles mål (delmål og slutmål)”.

Evaluering af undervisningen.

Skolens lærere evaluerer løbende undervisningen. Fælles emner evalueres en gang månedligt på fælles personalemøde, det være sig emneuger, undervisning på tværs af klasser og i samarbejde med skolens SFO.

Skolen anvender ikke nationaltest., men der tages andre test i dansk og matematik 2 gange årligt, i september og april. Disse test er et led i evalueringen, det videre arbejde og som forberedelse til forældresamtalerne i september og april/maj. Forældresamtalerne omhandler såvel det faglige som det sociale. 

Skolen har årligt 2-3 tilsynsbesøg. Den tilsynsførende modtager undervisningsplaner, jævnlig info fra skolen og udfærdiger en årlig tilsynsplan, som præsenteres på generalforsamlingen i april. Efterfølgende kan den læses på skolens hjemmeside.

I sommeren 2017 laves der en undervisningsmiljøvurdering blandt eleverne og en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene. Konklusionen og de heraf besluttede tiltag, kan efterfølgende findes på skolens hjemmeside.