Alle friskoler har pligt til at sikre sig, at eleverne får en undervisning, der er mindst lige så god som den undervisning folkeskolen kan levere. På Friskolen Asgaard har vi valgt, at sikre dette ved at bruge en tilsynsførende. Vores tilsynsførende er i skoleåret 2019-2020  John Flyvholm, certificeret tilsynsførende.

Tilsynserklæring 2019-2020

Tilsynserklæringen for skoleåret 2019-2020 kan ses her.

Uddrag kan ses her:

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

""Nærhed og tryghed er en fundamentet for barnets udvikling såvel fagligt som menneskeligt" skriver skolen i sin folder. Det er meget tydeligt som tilsynsførende at observere disse ord omsat til praksis. Man fornemmer tydeligt at trivsel, tætte relationer, kreativitet og faglighed går hånd i hånd i skolens hverdag."

19. Tilsynests sammenfatning

"Man bliver mødt af nysgerrige, imødekommende og venlige børn på skolen. Selve skolemiljøet er da også rart og meget luftigt - med masser af plads både ude og inde. Selvom de sidste 3 måneder har været helt usædvanlige, har man på bedste vis formået at holde skole med et både kreativt, socialt og fagligt indhold. Skolens ledelse og medarbejdere har på bedste vis styret skolen igennem en tid præget af mange krav, forandringer og udfordringer relateret til Corona-krisen.

Friskolen Asgaard lever til fulde op til "stå-mål-med"-kravet og til et værdigrundlag, hvor fællesskab, et trygt og kreativt læringsmiljø og en stærk faglighed er i centrum. Det er altid en stor glæde og særdeles inspirerende at besøge skolen."

Tilsynserklæring 2018-2019

Tilsynserklæringen for skoleåret 2018-2019 kan ses her.

Sammenfatningen, som nok er den flest er interesseret i, kan ses her:

Sammenfatning tilsyn 2019

Tilsynserklæring 2017-2018

Tilsynserklæringen for skoleåret 2017-2018 kan ses her.

Sammenfatningen, som nok er den flest er interesseret i, kan ses her:

Sammenfatning tilsyn 2018

Tilsynserklæring 2016-2017

Skole:
Friskolen Asgaard nr. 280673 Herningvej 70A Skibbild-Nøvling
7480 Vildbjerg

Tilsynsførende: Hejin Andreasen Ulriksholmvej 33 5300 Kerteminde

Som tilsynsførende på Friskolen Asgaard er min opgave at føre tilsyn med

 • elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk

 • at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med,

  hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

 • at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og

  folkestyre

 • at undervisningssproget er dansk

 • skolens donationer

  (Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

  Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt
  undervisningen generelt.
  For at kunne vurdere skolen i forhold til tilsynets opgaver kigger jeg på hjemmesiden og besøger skolen. Under mine besøg overværer jeg undervisningen og taler med børnene, de ansatte og skolens ledelse. Jeg har i skoleåret 2016/2017 besøgt skolen:

  11. oktober 2016 25. november 2016 14. marts 2017

  Jeg har overværet undervisningen i følgende klasser og fag: 0-1 klasse: Dansk, natur-teknik, idræt
  2-3 klasse: Matematik, dansk, idræt, natur-teknik, musik 0-3 klasse: Fælles emneuge om sundhed og bevægelse

  Desuden har jeg med stor fornøjelse deltaget i morgensang.
  Jeg har haft samtale med skolens leder Peter om værdigrundlag, undervisningens tilrettelæggelse, undervisningsmaterialer samt hvilke ønsker, skolen måtte have til fremtiden.
  Skolens lærere har jeg mødt dels i den mere uformelle snak på lærerværelset, og dels i samværet omkring undervisningssituationen, hvor jeg tillige har haft mulighed for at tale med en del børn.

Vurdering af elevernes faglige standpunkt:

Jeg har som tilsynsførende konstateret, at elevernes standpunkter i dansk, engelsk og matematik lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jeg har i alle klasser i de boglige såvel som de praktisk musiske fag oplevet undervisning båret af faglighed og seriøsitet. Undervisningen kommer hurtigt i gang, og undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld vekslen i aktiviteter. Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig selv såvel som for gruppen.

Den enkelte undervisningslektion er præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en fælles holdning og ensartethed i opbygningen af undervisningen og forventningerne til børnene. Børnene har engagerede lærere, som løfter børnene fra et stade til det næste både fagligt, socialt og menneskeligt.

Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud:

Skolens undervisningstilbud svarer til, hvad man som helhedsvurdering kan genfinde i folkeskolen. Folkeskolens inddeling af fagrækken i humanistiske fag, naturfag og praktisk/musiske fag kan genfindes i skolens fagrække.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:

Overalt på friskolen hersker der en stemning af, at man som elev kan blive hørt og set. Anerkendelse er en væsentlig forudsætning for dannelsen af værdier, der giver sammenhængskraft i samfundet. Eleverne bliver inddraget og oplever derved, at de har indflydelse. Både i den almindelige samværsform på skolen og i forbindelse med morgensangens afvikling agerer eleverne i det fælles rum således, at de oplever sig som en betydelig del af et større fællesskab. Derved bliver grundlaget for at kunne tage del i et udviklet samfund grundlagt. Skolen forbereder børnene til at leve i et samfund med folkestyre, frihed og menneskerettigheder.

Undervisningssproget er dansk:

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.

Donationer

Jeg har forespurgt på kontoret og fået at vide, at der er donationer fra samme giver, som samlet overstiger 20.000 kr. (Se bilag)

Yderligere kommentarer:

Samlet set er det dejligt at se, at Friskolen Asgaard tager det alvorligt at tage hånd om barnets udvikling til hele mennesker.
Friskolen Asgaard er en del af byen. Jeg har flere gange mødt forældre, bedsteforældre eller andre med interesse i skolen, som er her i huset for at tage medansvar for skolen. Sådan lærer børn også at blive aktive, ansvarlige deltagere i det fælles liv, vi mennesker har med hinanden både lokalt og i større sammenhænge.

Jeg vil gerne udtrykke min store glæde ved at have besøgt skolen. Der hersker en varm atmosfære på stedet. Elever og voksne på skolen er imødekommende og modtagende.

Afleveret på skolens generalforsamling 26. april 2017.

Hejin Andreasen Tilsynsførende 

 

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre accepterer du vores brug af cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk