Alle friskoler har pligt til at sikre sig, at eleverne får en undervisning, der er mindst lige så god som den undervisning folkeskolen kan levere. På Friskolen Asgaard har vi valgt, at sikre dette ved at bruge en tilsynsførende. Vores tilsynsførende er i skoleåret 2020-2021 John Flyvholm, certificeret tilsynsførende.

Tilsynserklæring 2020-2021

Tilsynserklæringen for skoleåret 2020-2021 kan ses her:

Uddrag kan ses her:

"2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

At besøge skolen har i dette skoleår har været vanskeliggjort af de mange Covid 19- restriktioner. Det er dog lykkedes at gennemføre to besøg i dette forår.

Jeg har i forbindelse med begge besøg kun oplevet velforberedte og fagligt dygtige lærere, der med stort engagement og overblik underviser skolens elever med en god blanding af teoretisk og praktisk arbejde. Fra tid til anden adskilles eleverne på alderssvarende hold, men ofte undervises disse sammen i klassen eller i faglokalet. Her undervisningsdifferentierer lærerne, så de faglige elementer og opgaver matcher og tilgodeser den enkelte elev eller elevgruppe.

Undervisningen foregår i et trygt, fagligt og varmt miljø, hvor lærerne tager sig tid til at understøtte hver enkelt elevs udvikling.

...

22 Tilsynets sammenfatning:

Det har også i dette skoleår været en stor glæde at besøge Friskolen Asgaard. Trods skolens størrelse med 47 elever fordelt på 0.-6. klassetrin møder jeg altid en gruppe af fagligt dygtige og meget engagerede lærere, der med ildhu sikrer, at skolens undervisning til fulde lever op til "står mål med"-kravet. Skolens fysiske rammer er unikke, skolens størrelse taget i betragtning. Her er velholdte og indbydende udearealer med en stor legeplads, boldbaner og en rigtig fin skolegård. Indendørs faciliteterne tæller alle nødvendige faglokaler, gode møbler, fine og rummelige klasselokaler til alle klasser - enkelte endda særligt smukt udsmykket, gymnastiksal, stor idrætshal og gode bade- og omklædningsforhold.

For at styrke skolens tilbud har man i dette skoleår indkøbt en bus, der fx kan hente elever, hvor det offentlige transportsystem ikke er optimalt. Bussen giver desuden helt nye muligheder for, at lærere og elever kan komme ud af huset på besøgs- og kulturture udenfor institutionens nærområde.

På grund af skoleårets mange Covid 19-restriktioner med deraf følgende aflysninger af møder, arrangementer og lejrskoler, tilbydes klasserne i år ekstraordinære overnatninger på skolen.

Som tidligere nævnt har jeg på mine besøg kun mødt glade, tillidsfulde og interesserede elever samt imødekommende, stærke og fagligt dygtige lærere, men nævnes skal selvfølgelig også, at det tydeligt mærkes, at skolens administration og ledelse varetages af en særdeles erfaren, kompetent og seriøs skoleleder.

Selv med årets mange udfordringer, nødundervisning og aflysninger står Friskolen Asgaard fortsat som en solid og attraktiv institution for de af områdets forældre, der ønsker et godt skoletilbud for deres børn, hvor personlig dannelse og faglig udvikling går hånd i hånd."

Tilsynserklæring 2019-2020

Tilsynserklæringen for skoleåret 2019-2020 kan ses her.

Uddrag kan ses her:

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

""Nærhed og tryghed er en fundamentet for barnets udvikling såvel fagligt som menneskeligt" skriver skolen i sin folder. Det er meget tydeligt som tilsynsførende at observere disse ord omsat til praksis. Man fornemmer tydeligt at trivsel, tætte relationer, kreativitet og faglighed går hånd i hånd i skolens hverdag."

19. Tilsynests sammenfatning

"Man bliver mødt af nysgerrige, imødekommende og venlige børn på skolen. Selve skolemiljøet er da også rart og meget luftigt - med masser af plads både ude og inde. Selvom de sidste 3 måneder har været helt usædvanlige, har man på bedste vis formået at holde skole med et både kreativt, socialt og fagligt indhold. Skolens ledelse og medarbejdere har på bedste vis styret skolen igennem en tid præget af mange krav, forandringer og udfordringer relateret til Corona-krisen.

Friskolen Asgaard lever til fulde op til "stå-mål-med"-kravet og til et værdigrundlag, hvor fællesskab, et trygt og kreativt læringsmiljø og en stærk faglighed er i centrum. Det er altid en stor glæde og særdeles inspirerende at besøge skolen."

Tilsynserklæring 2018-2019

Tilsynserklæringen for skoleåret 2018-2019 kan ses her.

Sammenfatningen, som nok er den flest er interesseret i, kan ses her:

Sammenfatning tilsyn 2019

Tilsynserklæring 2017-2018

Tilsynserklæringen for skoleåret 2017-2018 kan ses her.

Sammenfatningen, som nok er den flest er interesseret i, kan ses her:

Sammenfatning tilsyn 2018

Tilsynserklæring 2016-2017

Uddrag:

  • For at kunne vurdere skolen i forhold til tilsynets opgaver kigger jeg på hjemmesiden og besøger skolen. Under mine besøg overværer jeg undervisningen og taler med børnene, de ansatte og skolens ledelse. Jeg har i skoleåret 2016/2017 besøgt skolen: 11. oktober 2016 25. november 2016 14. marts 2017

    Jeg har overværet undervisningen i følgende klasser og fag: 0-1 klasse: Dansk, natur-teknik, idræt
    2-3 klasse: Matematik, dansk, idræt, natur-teknik, musik 0-3 klasse: Fælles emneuge om sundhed og bevægelse

    Desuden har jeg med stor fornøjelse deltaget i morgensang.
    Jeg har haft samtale med skolens leder Peter om værdigrundlag, undervisningens tilrettelæggelse, undervisningsmaterialer samt hvilke ønsker, skolen måtte have til fremtiden. Skolens lærere har jeg mødt dels i den mere uformelle snak på lærerværelset, og dels i samværet omkring undervisningssituationen, hvor jeg tillige har haft mulighed for at tale med en del børn.

Vurdering af elevernes faglige standpunkt:

Jeg har som tilsynsførende konstateret, at elevernes standpunkter i dansk, engelsk og matematik lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jeg har i alle klasser i de boglige såvel som de praktisk musiske fag oplevet undervisning båret af faglighed og seriøsitet. Undervisningen kommer hurtigt i gang, og undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld vekslen i aktiviteter. Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig selv såvel som for gruppen.

Den enkelte undervisningslektion er præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en fælles holdning og ensartethed i opbygningen af undervisningen og forventningerne til børnene. Børnene har engagerede lærere, som løfter børnene fra et stade til det næste både fagligt, socialt og menneskeligt.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:

Overalt på friskolen hersker der en stemning af, at man som elev kan blive hørt og set. Anerkendelse er en væsentlig forudsætning for dannelsen af værdier, der giver sammenhængskraft i samfundet. Eleverne bliver inddraget og oplever derved, at de har indflydelse. Både i den almindelige samværsform på skolen og i forbindelse med morgensangens afvikling agerer eleverne i det fælles rum således, at de oplever sig som en betydelig del af et større fællesskab. Derved bliver grundlaget for at kunne tage del i et udviklet samfund grundlagt. Skolen forbereder børnene til at leve i et samfund med folkestyre, frihed og menneskerettigheder.

Yderligere kommentarer:

Samlet set er det dejligt at se, at Friskolen Asgaard tager det alvorligt at tage hånd om barnets udvikling til hele mennesker.
Friskolen Asgaard er en del af byen. Jeg har flere gange mødt forældre, bedsteforældre eller andre med interesse i skolen, som er her i huset for at tage medansvar for skolen. Sådan lærer børn også at blive aktive, ansvarlige deltagere i det fælles liv, vi mennesker har med hinanden både lokalt og i større sammenhænge.

Jeg vil gerne udtrykke min store glæde ved at have besøgt skolen. Der hersker en varm atmosfære på stedet. Elever og voksne på skolen er imødekommende og modtagende.

Afleveret på skolens generalforsamling 26. april 2017.

Hejin Andreasen Tilsynsførende 

 

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre accepterer du vores brug af cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk