Det lovpligtige

Undervisningsmiljøvurdering

En undervisningmiljøvurdering (UVM) er en vurdering af skolen, hvor man inddrager elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø. En UVM skal udarbejdes mindst hvert 3. år. Skolens seneste UVM vurdering er lavet i 2021


Tilsynserklæring

Alle friskoler har pligt til at sikre sig, at eleverne får en undervisning, der er mindst lige så god som den undervisning folkeskolen kan levere. På Friskolen Asgaard har vi valgt, at sikre dette ved at bruge en tilsynsførende. Vores tilsynsførende er i skoleåret 2021-2022 John Flyvholm, certificeret tilsynsførende.

Se tilsynserklæring herunder


Persondata og privatlivspolitik

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på skolens hjemmeside, kommende og nuværende elever og deres forældre samt andre eksterne samarbejdspartnere. Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen.

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU's Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018, samt lov om persondata lovforslag L68 vedtaget 17. maj 2018.

Se persondata og privatlivspolitikken her


Undervisning og evaluering

Faglige mål.
Friskolen Asgaard følger Undervisningsministeriets "Fælles mål (delmål og slutmål)".

Evaluering af undervisningen.
Skolens lærere evaluerer løbende undervisningen. Fælles emner evalueres fælles på personalemøder, det være sig emneuger, undervisning på tværs af klasser og i samarbejde med skolens SFO.

Skolen anvender ikke nationaltest, men der tages andre relevante tests i dansk og matematik. Disse test er et led i evalueringen, det videre arbejde og som forberedelse til forældresamtalerne i september og april/maj. Forældresamtalerne omhandler såvel det faglige som det sociale.

Skolen har årligt 2/3 tilsynsbesøg. Den tilsynsførende modtager undervisningsplaner, jævnlig info fra skolen og udfærdiger en årlig tilsynsrapport, som præsenteres på generalforsamlingen i april. Efterfølgende kan den læses på skolens hjemmeside.