Værdigrundlag

Værdigrundlaget beskriver de værdier, vi har bygget Asgaard op omkring. Det er en fælles forståelse af, hvordan vi er sammen, hvad vi kan forvente af hinanden og især, hvordan vi ser hinanden.

Asgaard er en lille friskole, hvor nærhed og tryghed er fundamentet for barnets udvikling såvel fagligt som menneskeligt.

Skolen skal give hvert enkelt barn samt forældre og medarbejdere en oplevelse af at være en betydningsfuld del at et stærkt fællesskab. Vi vægter, at alle børn føler sig set og anerkendt, som dem de er, og at alle voksne på skolen har et stort kendskab og en ægte interesse for det enkelte barn.

Vores skole skal være et lærested for faglig udvikling, hvor den enkelte elev dagligt udfordres og inspireres, en skole hvor undervisningen tager udgangspunkt i barnets nysgerrighed og fantasi og bevarer barnets lyst til at lære. Eleverne skal bevidstgøres om, at de går i skole for at tilegne sig faglig viden og om deres egen rolle i denne proces.

Vi vægter elevernes medbestemmelse højt og vil i vidt omfang give dem mulighed for at træffe frie kvalificerede valg.

Skolen skal være en aktiv del af lokalsamfundet og være et naturligt samlingspunkt for alle egnens foreninger og borgere.

Asgaard er et sted med plads til at lege og lære og tid til at leve og være!