Fokuspunkter

Musik

På skolen vægtes musik højt, da musik er med til at skabe glæde og give en stor fællesskabsfølelse. Musikken giver motivation og fornyet energi til eleverne igennem dagligdagen. Musik er med til at styrke hjernen på mange områder og kan hjælpe på indlæringsprocessen også i kernefag som dansk, matematik, fremmedsprog osv.

Vi har hver dag fælles morgensamling på skolen. Alle stemmer er vigtige, og når alle synger med, oplever vi en særlig stemning om at være fælles om noget. 

Bevægelse

Fysisk aktivitet er godt for alle. Ud over de helbredsmæssige goder, øger aktivitet med høj puls også elevernes motorik, koncentrationsevne og motivation og dermed også deres faglige udvikling. 

Fysisk aktivitet har også en positiv effekt på børnenes trivsel og selvværd. 

På friskolen har vi, ud over den ugentlige idrætstime, to bevægelsesbånd på skemaet. Her er hele skolen sammen om en fysisk aktivitet.