Friskolen Asgaard er beliggende i Skibbild-Nøvling – et stærk og initiativrigt lille samfund midt imellem Herning og Vildbjerg.

Nærhed og tryghed er fundamentet for barnets udvikling såvel fagligt som menneskeligt, derfor prioriterer vi at være en lille skole med tætte relationer mellem både børn og voksne. Et sted hvor natur, musik og bevægelse er bærende elementer i dagligdagen (for at læse mere klik her), og hvor der skabes tid og rum for udvikling af kreativitet, personlighed og venskaber. 

Skolen ønsker at give hvert enkelt barn samt forældre og medarbejdere en oplevelse af at være en betydningsfuld del af et stærkt fællesskab.

 

Et sted med plads til at lege og lære og tid til at leve og være.

Vi tilbyder bl.a.:

- Et højt fagligt niveau

- Årlig lejrtur for alle børn

- Stort teater/musik-projekt hvert år

- Udeskole

- Fri adgang til udfoldelse i gymnastiksal og hal i både skole og SFO

- Kortere skoledage

- Få lærere i indskolingen

- Holddelt dansk og matematik

- Tilbud om sund skolemad

- Mulighed for soloundervisning i musik efter skoletid